Een leraar

Hoe noem je iemand die door blijft praten terwijl andere het al niet meer interessant meer vinden ? ………… Een leraar!