Napoleon

De meester vraagt tijdens de geschiedenisles aan Jantje: ‘Waar is Napoleon gestorven?’ Jantje zegt: ‘Op bladzijde 101 van mijn geschiedenisboek, meester!’