Peer of …?

Govrien vraagt: 'Papa, is een peer groen?'
'Meestal wel', antwoordt papa.
Govrien: 'En zijn ze nat?'
'Natuurlijk niet, Govrien', zegt haar vader.
'En hebben ze pootjes?'
'Welnee!' zegt haar vader.
Govrien: 'Dan denk ik dat ik een kikker heb opgegeten, papa.'