Restaurant

Sytse zit in een restaurant en roept de ober. 'Meneer, er zit een vlieg in mijn soep!' Dan antwoordt de ober: 'Dat kan kloppen, de kikkers zijn op vakantie.'