Wollig

Welk dier bestaat voor 75% uit wol? 

Antwoord: 

Een wolf!