Vroeger

Meester: 'Noem eens twee dingen die in 1900 nog niet bestonden.' 
Elsje antwoordt: 'Mijn broer Freddy en ik!'