Vissen

Waarom zijn vissen zo slim?

Antwoord: 

Omdat ze in een school zwemmen.