Anna

De moeders van Anna, Bas en Rob lopen door de winkelstraat. 'Mijn Rob kan al lopen', roept Robs moeder stralend. 'Mijn Bas kan zijn naam al zeggen', straalt de moeder van Rob. 'Anna kan haar naam ook al achterstevoren zeggen', straalt de moeder van Anna.