Groen

Wat is groen en zit op een hek?

Antwoord: 

Verf.