Piiieeeeeeeeeep!

Wat is geel en groen, zit op een paal en piept?

Antwoord: 

Een geelgroene paalpieper!