Volvol

Welke auto zit altijd vol? 

Antwoord: 

Een Volvol.