Tegenwoordige tijd of verleden tijd?

De juf vraagt aan haar leerlingen: 'Ik ben mooi. Is deze zin tegenwoordige tijd of verleden tijd?' Lies antwoord: 'Verleden tijd juf ...'