Plons!

Hoe noem je een mobiel die in de wc is gevallen? 

Antwoord: 

Een pleemobiel!