Tekenles

Tijdens de tekenles mag iedereen een tekening naar vrije keus maken. De tekenleraar loopt nu en dan door de klas om de presentaties van zijn leerlingen te bekijken. Als hij bij Ivo komt,ziet hij dat die nog niets heeft getekend. ‘Wat ben jij aan het tekenen?’ vraagt hij korzelig. ‘Een koe in een weiland, meneer’,zegt Ivo. ‘En waar is het gras dan?’ vraagt de leraar. ‘Ik zie helemaal niks.’ Ivo: ‘Dat heeft de koe opgegeten, meneer.’ En waar is de koe dan?’ ‘Die is weggelopen,meneer. Die blijft toch niet in een weiland staan waar geen gras meer is!’