Kidsweek in de Klas

Voor leraren

DEEL DIT ARTIKEL Facebook

Kidsweek in de Klas biedt actuele en vernieuwende lesmethodes voor het basisonderwijs.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen met Kidsweek in de Klas (dat voldoet aan de kerndoelen van SLO) is dé actuele methode voor begrijpend lezen. De kennis van de wereld, het technische leesniveau, de woordenschatontwikkeling en het kunnen toepassen van strategieën zijn van invloed op het leesbegrip. Kidsweek in de Klas besteedt in de lessen aandacht aan al deze factoren.

Niveau A is geschikt voor groep 4/5, niveau B voor groep 6/7 en niveau C voor groep 8.

Voorbeeldmateriaal

Leesmotivatie

Leesplezier en leesmotivatie zijn belangrijke factoren om goed te leren lezen. Door veel te lezen wordt de kennis van de wereld en de aanwezige woordenschat steeds verder uitgebouwd. Begrijpend lezen is hier nauw mee verbonden.

Leerlingen die veel lezen en dus een grotere kennis van de wereld en woordenschat hebben, zullen nieuwe teksten gemakkelijker begrijpen. Kidsweek zorgt ervoor dat uw leerlingen betrokken blijven en plezier ervaren tijdens het lezen. Er wordt gebruikgemaakt van aansprekende, actuele onderwerpen en beeldmateriaal.

‘Leerlingen ontwikkelen leesbegrip wanneer ze authentieke teksten lezen. Dit zijn ‘echte’ teksten die voorkomen in het gewone leven en die betekenisvol zijn voor leerlingen.’ – Karin van de Mortel (specialist en auteur taal en leesonderwijs)

Mediawijs met Kidsweek in de Klas

Mediawijs met Kidsweek in de Klas biedt u in een schooljaar tien digitale lessen waarin telkens één van de tien competenties van Mediawijzer.net wordt behandeld.

Denk hierbij aan hoe om te gaan met en de invloed van social media, de betrouwbaarheid van informatie en veilig internet. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als pesten via whatsapp en het delen van foto’s.

Middels een klassikale digibordles en digitale verwerkingsopdrachten, die ook printbaar zijn, leren uw leerlingen de regels en vaardigheden om op de juiste manier met (nieuwe) media om te gaan. De verwerkingsopdrachten worden op 2 niveaus aangeboden:

– niveau 1 voor groep 5/6

– niveau 2 voor groep 7/8

 

Lees verder op www.kidsweekindeklas.nl

DEEL DIT ARTIKEL Facebook