Kidsweek in de Klas

Voor leraren

DEEL DIT ARTIKEL Facebook

Kidsweek in de Klas biedt actuele en vernieuwende lesmethodes voor het basisonderwijs.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen met Kidsweek in de Klas (dat voldoet aan de kerndoelen van SLO) is dé actuele methode voor begrijpend lezen. De kennis van de wereld, het technische leesniveau, de woordenschatontwikkeling en het kunnen toepassen van strategieën zijn van invloed op het leesbegrip. Kidsweek in de Klas besteedt in de lessen aandacht aan al deze factoren.

Niveau A is geschikt voor groep 4/5, niveau B voor groep 6/7 en niveau C voor groep 8.

Voorbeeldmateriaal

Heeft u nog geen abonnement, maar bent u wel benieuwd naar het lesmateriaal van Kidsweek in de klas? Bekijk dan hier de gratis proeflessen Begrijpend Lezen, woordenschat en Wereld & Taal van Kidsweek in de Klas.

Leesmotivatie

Leesplezier en leesmotivatie zijn belangrijke factoren om goed te leren lezen. Door veel te lezen wordt de kennis van de wereld en de aanwezige woordenschat steeds verder uitgebouwd. Begrijpend lezen is hier nauw mee verbonden.

Leerlingen die veel lezen en dus een grotere kennis van de wereld en woordenschat hebben, zullen nieuwe teksten gemakkelijker begrijpen. Kidsweek zorgt ervoor dat uw leerlingen betrokken blijven en plezier ervaren tijdens het lezen. Er wordt gebruikgemaakt van aansprekende, actuele onderwerpen en beeldmateriaal.

‘Leerlingen ontwikkelen leesbegrip wanneer ze authentieke teksten lezen. Dit zijn ‘echte’ teksten die voorkomen in het gewone leven en die betekenisvol zijn voor leerlingen.’ – Karin van de Mortel (specialist en auteur taal en leesonderwijs)

Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal

Kidsweek in de klas - Wereld & taal biedt aan de hand van de actualiteit uit Kidsweek digitaal lesmateriaal aan waarbij de (kern)doelen van wereldoriëntatie en taal geïntegreerd worden aangeboden. Het lesmateriaal wordt op twee niveaus aangeboden, niveau 1 is geschikt voor groep 5/6, niveau 2 voor groep 7/8.

Bij het abonnement krijgt u ook toegang tot het archief. Hierin vindt u alle lessen die wekelijks worden gemaakt, plus extra lessen en teksten. Op deze manier kunt u de lessen van Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal op elk moment in het jaar inzetten, wanneer u bijvoorbeeld schoolbreed thematisch werkt.

 

 

Lees verder op www.kidsweekindeklas.nl

DEEL DIT ARTIKEL Facebook