Photo by Johnny McClung on Unsplash
Voor ouders

Waarom is het zo belangrijk dat je kind goed kan lezen?

DEEL DIT ARTIKEL Facebook

Het leesplezier is nergens zo laag als in Nederland: ruim 30% van de basisschoolleerlingen vindt lezen niet prettig, terwijl dit internationaal 16% is, blijkt uit onderzoek. Krijg jij je kind ook nauwelijks aan het lezen? Wordt bij jullie de strijd tussen scherm en boek ook vaak gewonnen door de eerste?  

 

Volgens de nieuwste PISA-studie, een driejaarlijks vergelijkend onderzoek onder 600.000 leerlingen uit 77 landen, zien deskundigen verschillende oorzaken waardoor Nederlandse kinderen slechter en minder zijn gaan lezen. Het kan komen door de sluiting van de schoolbibliotheken, door het feit dat er meer kinderen zijn die thuis geen Nederlands spreken of door de komst van mobieltjes. Games en sociale media zorgen immers voor versplintering in de aandacht. De rust en concentratie om een boek te lezen, ontbreken.

Begrijpen wat je leest
Onder ‘goed lezen’ verstaan we niet alleen technisch goed lezen – zodat je bijvoorbeeld de straatnaambordjes of reisinformatie kunt lezen – maar vooral dat je ook begríjpt wat je leest. Femke Ruiter, Hoofd Onderwijs van Kidsweek, legt uit: ‘Als kinderen voor geschiedenis of aardrijkskunde een tekst moeten lezen of voor een toets moeten leren, dan moeten ze vaak lange teksten in zich opnemen. Maar ook voor rekenen moeten ze goed kunnen lezen: bij redactiesommen, ook wel verhaaltjessommen genoemd, moeten kinderen begrijpen wat ze lezen, anders is de kans groot dat ze de opgave verkeerd maken.’

Grote woordenschat
Lezen heeft veel te maken met je kennis van de wereld, aldus Ruiter. “Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je kennis over de wereld ook niet opbouwen. Daarnaast is lezen belangrijk bij het ontwikkelen van je woordenschat. Hoe meer je als kind leest, hoe meer nieuwe woorden je leert kennen. En hoe meer je dus begrijpt wat je leest.”
‘Sterker nog,’ vervolgt Ruiter, ‘als kinderen niet zoveel weten over een onderwerp, dan begrijpen ze een tekst die ze over dat onderwerp moeten lezen vaak ook minder goed. Daardoor wordt er minder nieuwe kennis over het onderwerp opgebouwd.’
Kortom het is een soort spiraal: als je veel kennis hebt, is het makkelijker om teksten te lezen, en wie veel leest, krijgt meer kennis (en een grotere woordenschat).

Diep lezen
Om de jeugd beter en vaker te laten lezen, is het belangrijk dat ze er meer plezier in hebben. Volgens Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, die vorig jaar met de Raad voor Cultuur het advies Lees!: een oproep tot een leesoffensief uitbracht, is ‘diep lezen’ daarvoor belangrijk. In NRC legt ze uit: ‘Diep lezen is je concentreren, je geheugen trainen, verbanden leggen, de verbeelding prikkelen. Het is de sleutel voor alles: goed kunnen leren op school, zelfstandig functioneren in de samenleving.’ De raden stellen in het rapport dat diep lezen weinig actief wordt gestimuleerd. Zowel op school als thuis. Het zou al helpen als leerlingen tussen de twintig en dertig minuten per dag geconcentreerd zouden lezen: een verhaal, de krant, een tijdschrift – iets wat hen interesseert.

Aandacht
Ruiter geeft aan dat het stimuleren van lezen ook op andere manieren kan gebeuren. ‘Kinderen die bijvoorbeeld vaak met hun ouders naar musea of natuurgebieden gaan, hebben vaak een grotere woordenschat dan kinderen wiens ouders hen niet mee op pad nemen. En van die grote woordenschat heeft je kind weer profijt bij het begrijpend lezen.’
Het helpt volgens Ruiter dan ook wanneer je als ouder de dingen om je heen benoemt als je ergens met het gezin naartoe gaat. ‘Aandacht voor de dingen om je heen hebben, is al veel beter dan als ouder de hele tijd op je telefoon zitten bijvoorbeeld.’

Voorlezen
Volgens Ruiter is het ook van essentieel belang dat je op tijd begint met je kind voor te lezen. ‘Uit alle onderzoeken blijkt dat voorlezen zeker zin heeft. Dus daar kun je als ouder niet vroeg genoeg mee beginnen en niet lang genoeg mee doorgaan – zeker de hele basisschool door. Dat voorlezen kan overigens óók in de moedertaal worden gedaan - mocht Nederlands niet de moedertaal zijn. Kinderen pikken nieuwe woorden in het Nederlands sneller op als ze een grotere woordenschat in hun moedertaal hebben.’

Door: Thea Tijssen

 

Anderen lazen ook: Waarom moeten kinderen op de hoogte zijn van het nieuws?.

Probeer Kidsweek nu voor maar € 1,50 per week en krijg een leesboek naar keuze cadeau!.
Altijd op de hoogte blijven van nieuwtjes die voor kinderen interessant zijn? Volg ons via FacebookInstagram of via onze nieuwsbrief.  

DEEL DIT ARTIKEL Facebook