Zandkorrels

Er lopen twee zandkorrels op het strand. Zegt de één tegen de ander: 'We zijn omsingeld!'